fbpx

Danh sách năm sản xuất của các dòng Piano.

Danh sách năm sản xuất của các dòng Piano UPRIGHT.

Nếu bạn đang có số series hoặc model (ví dụ U1D, U1E, U3H, W106, YUX, G2E, G2A…) của 1 cây đàn piano Yamaha thì bạn có thể biết được khoảng thời gian mà cây đàn piano này được sản xuất. Ngược lại, nếu chọn khoảng thời gian thì bạn sẽ biết được những model đàn piano nào được sản xuất với số series khoảng bao nhiêu. Mời các bạn hãy theo dõi những thông tin bên dưới cùng Nhạc Cụ AnTon nhé.

Những ký tự này tạm gọi là những Model và mỗi Model được hãng sản xuất trong vài năm sau đó chuyển sang các Model khác. Trong dòng sản phẩm truyền thống của Yamaha (U1, U2, U3) thì tiếp sau Model “C”, “D” là tuần tự đến các Model “E”, “F”, “G”, “H”, “M” và cuối cùng gần đây nhất không phải là “Y” hay “Z” mà lại là “A”. Mời tra bảng dưới đây để biết thời điểm sản xuất của từng Model

 

CẬP NHẬT CÁC MODEL UPRIGHT CÙNG Nhac Cụ AnTon nhé!

YAMAHA PIANO (UPRIGHT)

KAWAI PIANO (UPRIGHT)

Model

Số Serial (từ – đến)

Năm SX (từ – đến)

Dòng sản phẩm (Model)

Số Serial (từ – đến)

Năm SX (từ – đến)

U1D, U3C, U3D

110000 – 410000

1959-1965

K8 (125) , K20 (125), K35 (131), K48 (131)

32000 – 170000

1958-1966

U1E, U2C, U3E

410000 – 1040000

1965-1970

KS1 (125), KS2, KS3 (132)

170000 – 329000

1966-1969

U1F, U2F, U3F

1040000 – 1230000

1970-1971

KU1, KU1D(125), KU2(128), KU2D KU3, KU3D KU5(131), KU5D

329000 – 478000

1969-1971

U1G, U2G, U3G

1230000 – 1420000

1971-1972

KU1B(125), KU2B(128), KU3B(131), KU5B

478000 – 577000

1971-1973

U1H, U2H, U3H

1420000 – 3130000

1971-1980

BL31 (125), BL51 (127), BL61 (132), BL71 (132)

577000 – 1100000

1973-1980

U1M, U2M, U3M

3250000 – 3580000

1980-1982

BL12 (125)

688000 – 1100000

1974-1980

U1A, U2A, U3A

3670000 – 4450000

1982-1987

US50 (132), US60 (132), US70 (132)

1100000 – 1600000

1980-1985

U10BL, U30BL

4510000 – 4700000

1987-1989

KS2F (124),  KS3F (127),  KS5F (132)

1100000 – 1600000

1980-1985

U10A, U30A

4700000 – 5330000

1989-1994

CL2 (121)

1300000 – 1500000

1982-1985

YUA

2700000 – 3680000

1978-1982

CL3 (121)

1400000 – 1750000

1984-1987

YUS, YUX

3250000 – 3580000

1980-1982

BS10 (125)

1790000 –

1987-

UX

2000000 – 3200000

1975-1980

BS20 (125), BS30 (127), BS40

1715000 –

1987-

UX1, UX3, UX5

3670000 – 4640000

1982-1988

KL65B  KL72W US63H

1800000 –

1988-

UX2

3830000 – 4640000

1983-1988

BS20S (125)

1800000 –

1988

UX10BL, UX30BL, UX50BL

4600000 – 4850000

1988-1990

ED48E  ED52S

1690000 –

1986

UX10A, UX30A, UX50A

4820000 – 5330000

1990-1994

BS2A (125),  BS3A (132)

1926000 –

1990-

U100, U300

5330000 – 5560000

1994-1997

BS1A (125)

1970000 –

1990-

UX100, UX300, UX500

5330000 – 5560000

1994-1997

CL5

1976000 –

1990-

YM10, YU1, YU3, YU5

5560000 –

1997-

KL95R  KL64K

1970000 –

1990-

W101, W102, W103

1950000 – 3210000

1974-1980

KL51WI  KL51KF KL53K  KL78W

1895000 –

1989-

W104, W105, W106

2000000 – 3210000

1975-1980

KL75W  KL74K KL68W

1926000 –

1990-

W101B

3210000 – 3670000

1980-1982

US6X

1895000 –

1989-

W102B, W102BW, W102BS

3210000 – 4510000

1980-1987

UX8X  US9X

1970000 –

1990-

W103B, W104B

3210000 – 3670000

1980-1982

H5020 H503W

2010000 –

1991-

W106B, W106BM, W106BB

3210000 – 4510000

1980-1987

H102W  H201R  H202M  H301W

2010000 –

1991-

W107B, W107BR, W107BT

3210000 – 4510000

1980-1987

W108B, W108BS

3210000 – 4510000

1980-1987

W109B, W109BT

3210000 – 4510000

1980-1987

W110BA, W110BC, W110BD, W110BW, W110BB, W110BS

3780000 – 4510000

1983-1987

W120BS, W120BW

4000000 – 4510000

1984-1987

W201, W201B, W201BW, W201Wn

2700000 – 4900000

1978-1990

W202, W202B, W202BW, W202Wn

2700000 – 4900000

1978-1990

W100Wn, W100WnC

5060000 – 5370000

1991-1994

W500Wn, W500WnC

5040000 – 5330000

1991-1994

W100MO, W100MW, W100MC

5280000 – 5530000

1993-1997

W110WnC

5370000 – 5530000

1994-1997

MC101, MC201

4100000 – 4390000

1985-1986

MC202, MC203, MC204

4100000 – 4450000

1985-1987

MC301

4100000 – 4580000

1985-1988

MC108C, MC108E, MC108O, MC108H, MC108W

4350000 – 4890000

1986-1990

MC10BL, MC10Wnc, MC10Bic

4540000 – 4890000

1988-1990

MC10A

4860000 – 5330000

1990-1994

MC1AWnc

4860000 – 5330000

1990-1994

MC1ABic

4860000 – 5080000

1990-1991

WX1A

4860000 – 5080000

1990-1991

WX3A, WX5A

4860000 – 5330000

1990-1994

WX102R, WX102, WX106W

4150000 – 4590000

1985-1988

W116BT, W116WT, W116HC, W116SC,

4650000 – 4860000

1986-1990

L101, L102

2950000 – 4630000

1979-1982

LU101W

3670000 – 5400000

1982-1985

F101, F102

3590000 – 4170000

1982-1985

F103BL, F103AW

3790000 – 4170000

1983-1985

MX100, MX100R  MX200, MX200R

4250000 – 4730000

1986-1989

MX300, MX300R

4590000 – 4730000

1988-1989

MX100M, MX200M, MX300M

4730000 – 4930000

1989-1990

MX101, MX101R, MX202, MX202R, MX303, MX303R

4930000 – 5080000

1990-1991

MX90BL, MX90RBL, MX90Wnc, MX90RWnc, MX90Bic

4610000 – 4730000

1988-1989

MX30RS

4730000 – 4980000

1989-1991

MX31RS

4980000 –

1991-

SX100, SX100R

4730000 – 4980000

1989-1990

SX101, SX101R

4980000 –

1990-

HQ90

5280000 – 5320000

1993-1994

HQ90B

5320000 – 5510000

1994-1996

HQ90SXG, HQ90XG

5510000 – 5560000

1996-1997

HQ100BWn, HQ300B

5370000 – 5510000

1994-1996

HQ100SX, HQ300SX

5420000 – 5510000

1995-1996

HQ100SXG, HQ300SXG

5510000 – 5560000

1996-1997

 NĂM SẢN XUẤT PIANO ĐIỆN YAMAHA.

Arius (YDP) series

 • YDP-88 (1995) / YDP-88II (1997)
 • YDP-101 / YDP-201 (1999)
 • YDP-113 (2002)
 • YDP-121 (2001)
 • YDP-123 / YDP-223 (2002)
 • YDP-131 (2005)
 • YDP-151 / YDP-J151 (2005 hoặc 2006)
 • YDP-140 / YDP-160 (2008 / 2009)
 • YDP-141 / YDP-161 / YDP-181 / YDP-V240 (2010 / 2011)
 • YDP-200 (1996)
 • YDP-213 (2005)
 • YDP-223 (2002)
 • YDP-300 (1995)
 • YDP-321 (2000)
 • YDP-323 (2005)
 • YDP-143 (2016)
 • YDP-163 (2016)
 • YDP-164 (2018)
 • YDP-V240 (2018)
 • YDP-184 (2018)
 • YDP-S30 / YDP-S31 (2007 / 2009) , YDP-S51 (2018)

Clavinova series

 • CWP-1 (2001). DGP-1
 • Clavinova Grand (CGP/CVP-GP/CLP-GP)
 • CGP-1000 (2007)
 • CVP-309GP (2004)
 • CVP-409GP (2008)
 • CLP-175 (2003)
 • CLP-265GP (2006)
 • CLP-295GP (2006)

 

Clavinova Traditional (CLP)

 • CLP-20 / CLP-30 (1985)
 • CLP-40 / CLP-45 / CLP-50 / CLP-55 / CLP-200 / CLP-300 (1986)
 • CLP-100 / CLP-500 (1987)
 • CLP-250 / CLP-350/ CLP-550 / CLP-650 (1988)
 • CLP-570 / CLP-670 (1989)
 • CLP-260 / CLP-360/ CLP-560 / CLP-760 (1990)
 • CLP-121/ CLP-122 / CLP-123 / CLP-124 (1992)
 • CLP-133 / CLP-134 / CLP-705 (1993)
 • CLP-152S / CLP-153S / CLP-153SG / CLP-154S / CLP-155 / CLP-157 (1994)
 • CLP-311 / CLP-611 / CLP-811 (1996)
 • CLP-411 / CLP-511 / CLP-711 / CLP-911 (1996)
 • CLP-555 (1997, AE action, grand piano style)
 • CLP-810S (1998)
 • CLP-820 / CLP-840 / CLP-860/ CLP-870 / CLP-880 (1998)
 • CLP-920 / CLP-930 / CLP-950/ CLP-970 (2000)
 • CLP-955 / CLP-970A (2000)
 • CLP-910 / CLP-990 (2000)
 • CLP-110 (2002)
 • CLP-120[C] / CLP-130 / CLP-150[C][M] / CLP-170 (2002/2003)
 • CLP-115 (2003)
 • CLP-175 (2003, Clavinova Grand)
 • CLP-220PE (2005/2006)
 • CLP-230/ CLP-240/ CLP-270 / CLP-280 (2005/2006)
 • CLP-320/ SCLP-320 / CLP-330/ CLP-340/ CLP-370/ CLP-380 (2008)
 • CLP-430 / CLP-440 / CLP-470 / CLP-480 (2011)
 • CLP-525 / CLP-535 / CLP-545 / CLP-575 / CLP-585 / CLP-565GP (2014)
 • CLP-625 / CLP-635 / CLP-645 / CLP-675 / CLP685 / CLP-665GP (2017)
 • CLP-695GP (2018)
 • CLP-735 / CLP-745 / CLP-775 / CLP-785 / CLP-765GP / CLP-795GP (2020)

 

CLP-S series (spinet style similar to Modus F01/F11)

 • CLP-610
 • CLP-F01 (2004)
 • CLP-S306/ CLP-S308 (2008)
 • CLP-S406 / CLP-S408 (2011)
 • CSP-150 / CSP-170 (2017)

 

Clavinova Ensemble (CVP)

 • CVP-3 / CVP-5 / CVP-7 (1985)
 • CVP-6 / CVP-8 / CVP-10 / CVP-100MA / CVP-100PE (1987)
 • CVP-20 (1988)
 • CVP-30 / CVP-50 /CVP-70 (1989)
 • CVP-35 / CVP-45 / CVP-55/ CVP-65 / CVP-75 (1991)
 • CVP-83 / CVP-85 / CVP-87 (1993)
 • CVP-85A
 • CVP-83S/ CVP-87A
 • CVP-89 (1994)
 • CVP-49 (1995)
 • CVP-59 / CVP-69 / CVP-79 (1995)
 • CVP-79A
 • CVP-92 / CVP-94 / CVP-96 / CVP-98 (1997)
 • CVP-600 (1998)
 • CVP-103[M] / CVP-105 / CVP-107 / CVP-109 (1999)
 • CVP-700 (1999)
 • CVP-201 / CVP-203 / CVP-205 / CVP-207 / CVP-209 (2001)
 • CVP-900 (2002)
 • CVP-202 / CVP-204/ CVP-206 (2003)
 • CVP-208/ CVP-210 (2003)
 • CVP-301 (2004)
 • CVP-303/ CVP-305/ CVP-307 / CVP-309 (2004)
 • CVP-401 / CVP-403/ CVP-405/ CVP-407 / CVP-409 / CVP-409GP (2007)
 • CVP-501 / CVP-503 / CVP-505/ CVP-509 (2009)
 • CVP-601 / CVP-605 / CVP-609 / CVP-609GP (2012)
 • CVP-701 / CVP-705 / CVP-709 / CVP-709GP (2015)
 • CVP-805 / CVP-809 / CVP-809GP (2019)

 

P (Portable) series

 • P50m (1996)
 • P-60[S] (2002)
 • P-65 (2006, )
 • P-70[S] (2005 hoặc 2006)
 • P-80[W] (1999/2001)
 • P-85[S] (2007)
 • P90
 • P-95[S] (2010)
 • P-105
 • P-120(2001)
 • P-140 (2005 / 2006)
 • P155 (2009, GH action)
 • P-200 (1998)
 • P-255
 • P-115 (2017)
 • P-125 (2018)
 • DGX-200 (2002)
 • DGX-202 (2002)
 • DGX-203 (2004)
 • DGX-205 (2004)
 • DGX-220/YGP-225 (2005)
 • DGX-230/YPG-235 (2007)
 • DGX-300 (2002)
 • DGX-305 (2003)
 • DGX-500 (2002)
 • DGX-505 (2003)
 • DGX-520/YGP-525 (2005)
 • DGX-530/YGP-535 (2007)
 • DGX-620/YPG-625 (2005)
 • DGX-630/YPG-635 (2007)
 • DGX-640 (2010)
 • DGX-650 (2013)
 • DGX-660 (2015)

 

J series ( electronic keyboard )

 • J-3000 (1998)
 • J-5000 (2000)
 • J-7000 (2002)
 • J-8000 (2005/2006)
 • J-9000 (2008)

 

Electone EL series

 • EL-7
 • EL-15
 • EL-17 (1995–2002)
 • EL-20 (1993–2000)
 • EL-25
 • EL-27 (1993–2000)
 • EL-37 (1994–2000)
 • EL-30 (1991–1996)
 • EL-40
 • EL-50 (1991–1996)
 • EL-57 (1996–1999)
 • EL-70 (1991–1996)
 • EL-87 / EL-87W (1995–1999)
 • EL-90 (1991–1998)
 • EL-700 (1999–2003)
 • EL-900 (1998–2003)
 • EL-900B (2002–2003)
 • EL-900m (2000–2003)
 • ELK-10 (1994–2001)
 • ELK-400 (2001–2006)
 • ELX-1 (1992–2000)
 • ELX-1m (2000–2005)

Electone Stage series

 • ELB-01 (2006) / ELB-02 (2015)
 • ELS-01 / ELS-01C (2004) , ELS-02 / ELS-02C (2014)
 • ELS-01X (2005), ELS-02X (2014)
 • ELS-01U / ELS-01CU / ELS-01XU (2009)
 • ELC-02 (2016)

Năm Sản Xuất Của Đàn Piano Điện Roland

DÒNG ĐÀNMODELNĂM SẢN XUẤT
DPDP-11981
DP-62003
DP-1000D2004
DP-9002006
DP-700/ DP-970-LC/ DP-970-MC2008
DP-8/ DP-990-MC/ DP-990R-PE/ DP-990-SB2010
DP990F-MC/ DP990F-SB/ DP990RF-PE2013
DP90-MC/ DP90-SB/ DP90S-PE/ DP90S-PW2014
DP90-ECB/ DP90-ELW/ DP90S-EPE/ DP90S-EPW2017
DP-102018
FF-100/ F-100-BK2005
FP-4-BK/ FP-4-WH2011
F-12012
F-110-SB/ F-110-WH2013
F-120-SB/ F-120-WH2014
F-130R-CB/ F-130R-WH2016
FPFP-4F-BK/ FP-4F-WH/ FP-7F-BK/ FP-7F-WH2013
FP-80-BK/ FP-80-WH2017
FP-50-BK/ FP-50-WH2018
HPHP-750R/ HP-860R/ HP-870M1978
HP-750H1979
HP-30/ HP-60/ HP-70/ HP-300/ HP-4001985
HP-20S/ HP-350/ HP-4501986
HP-2000/ HP-3000/ HP-3000S/ HP-4500, HP-5500/ HP-5500S/ HP-5600/ HP-5600S1989
HP-20/ HP-100/ HP-600/ HP-6000S/ HP-700/ HP-8001990
HP-2500S/ HP-2500SL/ HP-3500S/ HP-4000S/ HP-4000SL/ HP-5000S/ HP-5000SL1991
HP-1000S/ HHP-1000SL1992
HP-1700/ HP-1700L/ HP-2700/ HP-37001993
HP-2900G1994
HP-3800/ HP-900/ HP-900L1995
HP-1800/ HP-1800V/ HP-1900G, HP-2800/ HP-2800G/ HP-2880/ HP-3800G1996
HP-1300E/ HP-57001997
HP-230/ HP-330/ HP-530/ HP-550G, HP-77001998
HP-5352000
HP-145/ HP-147D/ HP-237D/ HP-245/ HP-335/ HP-337D/ HP-555G2001
HP-137R2002
HP-147RD/ HP-237RD/ HP-337R/ HP-337RD/ HP-557RD2003
HP-2D-MH/ HP-7D-MH2005
HP-3D-MH/ HP-3D-MP2006
HP103D-LC/ HP103D-MC/ HP103MH/ HP107D-LC/ HP-107D-MH/ HP-7SD-GPC/ HP-7SD-LC/ HP-7SD-MH2008
HP203-LC/ HP203-MH/ HP-205-GP/ HP205-LC/ HP205-MH/HP205-SB/ HP207-LC/ HP207-MH/ HP207-SB2010
HP305-RW2012
HP302-LC/ HP302-RW/ HP305-GP/ HP305-PE/ HP305-SB/ HP307-GP/ HP307-PE/ HP307-RW/ HP307-SB2013
HP503-LW/ HP503-RW/ HP505-GP/ HP-505-PE/ HP505-RW/ HP505-SB/ HP507-GP/ HP507-PE/ HP507-RW/ HP507-SB2014
HP504-LW/ HP504-RW/ HP506-GP/ HP506-LW/ HP506-PE/ HP506-RW/ HP-508-GP/ HP508-PE/ HP508-RW2016
HP603-CR/ HP603-NB/ HP603-WH2018
HPIHPI-5AD/ HPI-5D/ HPI-5D-LC2006
HPI-6D-LC/HPI-6D-MH/ HPI-7D-LC/ HPI-7D-MH/ HPI7LED-MH2008
HPI-7SR-MH2009
HPI-6S-LC/ HPI-6S-MH/ HPI-7S-LC/ HPI-7S-MH2011
HPI-6F-RW/ HPI-6F-SB/ HPI-7F-RW/ HPI-7F-SB2013
HPI-50-RW/ HPI-50-LW2014
KRKR-100/ KR-3000L/ KR-33/ KR-500/ KR-551992
KR-6501993
KR-45001994
KR-3500/ KR-4700/ KR-50001995
KR-4300/ KR-55001996
KR-370/ KR-5701999
KR-375/ KR-575/ KR-575P2001
KR-277D/ KR-377D/ KR-577D2003
KR-1077/ KR-1077M/ KR-5D-MH/ KR-5D-MP/ KR-7D-MH/ KR-9772005
KR-15-PE/ KR-17M-PE/ KR-7IRD-MH2006
KR107D-LC/ KR107D-MH/ KR115-PE/ KR117M-PE2008
KR107R-MH2010
KR115-RPE/ KR117M-RPE2011
LXLX-10-BK2010
LX-10F-BK2013
LX-15-PE/ LX-15-PW2014
LX-15-EPE/ LX-15-EPW2016

Năm Sản Xuất Đàn Piano Điện Kawai.

Dòng Kawai CA:

Kawai CA99

Kawai CA9800 ( Made In Indonesia, năm sản xuất 2017)

-Kawai CA9500 ( năm sản xuất 2013)

-Kawai CA48  (  Made In China , năm sản xuất 2018 )

Kawai CA98 ( Made in Indonesia, năm sản xuất 2017)

Kawai CA97 ( năm sản xuất 2015)

-Kawai CA95 ( năm sản xuất 2012, made in indonesia)

Kawai CA93 ( năm sản xuất 2011)

Kawai CA 79 ( năm sản xuất 2020)

-Kawai CA78 (Made in Indonesi, năm sản xuất 2018)

Kawai CA67 ( Made in Indonesia, năm sản xuất 2017)

Kawai CA65 ( năm sản xuất 2014)

Kawai CA63 ( năm sản xuất 2012)

-Kawai CA59

-Kawai CA49

Kawai CA18 ( năm sản xuất 2008)

Kawai CA17  ( Made in China,năm sản xuất 2016)

Kawai CA13 ( năm sản xuất 2011, 2012)

-Kawai CA12 ( năm sản xuất 2010, 2009))

Kawai CA15 ( năm sản xuất 2013, 2014)

Kawai CA91 ( năm sản xuất 2007)

Kawai CA71 ( Made in Japan, năm sản xuất 2007)

Dòng CS:

Kawai CS5

Kawai CS8

Kawai CS11

Dòng CN:

Kawai CN39(năm sản xuất 2019)

Kawai CN29(năm sản xuất 2019)

Kawai CN37

Kawai CN24( năm sản xuất 2014,2012)

Kawai CN34

Kawai CN28 ( năm sản xuất 2010)

Kawai CN35(năm sản xuất 2015)

Kawai CN27(năm sản xuất 2017)

Kawai CN25(năm sản xuất 2015, 2016)

Kawai CN33( năm sản xuất 2013)

Kawai CN23 (năm sản xuất 2013)

Kawai CN22 ( năm sản xuất 2008)

Kawai CN21 ( năm sản xuất 2007)

Kawai CN340 ( Made in Indonesia,năm sản xuất 2012,2013)

Kawai CN350 ( Made in Indonesia, năm sản xuất 2015)

-Kawai CN370 ( năm sản xuất 2016)

VÌ SAO BẠN NÊN CHỌN NHẠC CỤ ANTON MUSIC?

Thương hiệu NHẠC CỤ ANTON MUSIC dẫn đầu về chất lượng dịch vụ cung cấp sản phẩm đàn piano, đàn organ... tại Tp HCM. Các mẫu đàn piano, đàn organ, đàn piano điện... đa dạng về dòng đàn và màu sắc. Sản phẩm nhạc cụ được nhập trực tiếp từ Nhật Bản đảm bảo chất lượng tốt nhất. NHẠC CỤ ANTON MUSIC tự hào là đối tác cung cấp đàn piano điện, đàn piano cơ, đàn organ... cho các gia đình, trung tâm âm nhạc ... tại TP.HCM.

 

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

-5%

Đàn Piano giá rẻ Thủ Đức - Nhạc cụ Anton Music

Đàn piano Yamaha U1E

37.000.000 35.000.000
-8%
19.000.000 17.500.000
-10%

Dòng F series

Piano Roland FP-30X New

22.000.000 19.800.000
-9%
11.500.000 10.500.000
-14%
35.000.000 30.000.000
-5%
19.000.000 18.000.000
-8%
75.000.000 69.000.000
-9%

Đàn 2 tầng Electone Nhà thờ giá rẻ

Viscount Church Organs

218.000.000 199.000.000