fbpx

Dòng Piano CLP

Showing 1–30 of 77 results

– Với sự thay đổi trong cộng hưởng (resonance) và âm sắc tương tự như một chiếc đại dương cầm, Yamaha CLP cho phép bạn diễn đạt đầy đủ mọi trạng thái cảm xúc.
– Bàn phím phản hồi trung thực với thao tác nhấn phím của người chơi, mang lại cảm giác gần tương tự như khi chơi chiếc đại dương cầm.
– Lựa chọn màu sắc đa dạng phù hợp với mọi thiết kế nội thất.

-25%

Dòng Piano CLP

Piano CLP 440R

26.500.000 20.000.000
-20%

Dòng Piano CLP

Piano Điện CLP 156.

15.000.000 12.000.000
-38%
25.000.000 15.500.000
-40%
26.000.000 15.500.000
-15%

Dòng Piano CLP

Piano Yamaha Clp 121

10.000.000 8.500.000
-23%

Dòng Piano CLP

Piano Yamaha CLP 380.

35.000.000 27.000.000
-8%

Dòng Piano CLP

Piano Yamaha CLP 930

15.500.000 14.200.000
-17%

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 120

15.000.000 12.500.000
-14%

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 122

11.000.000 9.500.000
-15%

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 123

13.500.000 11.500.000
-9%

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 130

14.000.000 12.800.000
-13%

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 150

16.000.000 14.000.000
-18%

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 156

14.000.000 11.500.000
-18%

Dòng Piano CLP

Yamaha Clp 170.

17.000.000 14.000.000
-15%

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 220

16.500.000 14.000.000
-23%

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 230M

19.500.000 15.000.000
-24%

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 230PE

20.000.000 15.300.000
-21%

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 230R

19.000.000 15.000.000
-26%

Dòng Piano CLP

Yamaha Clp 240.

21.000.000 15.500.000
-23%

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 240M

20.000.000 15.500.000
-10%

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 270

21.000.000 18.800.000
-12%

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 270M

21.000.000 18.500.000
-13%

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 280

23.000.000 20.000.000
-7%

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 300

7.000.000 6.500.000
-21%

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 320M

21.000.000 16.500.000
-19%

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 320R

21.000.000 17.000.000
-25%

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 330

21.000.000 15.800.000
-15%

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 340

21.000.000 17.800.000

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 350

7.000.000

Dòng Piano CLP

Yamaha CLP 360

7.000.000