fbpx

Dòng Piano YDP

Showing 1–30 of 42 results

Dòng Yamaha YDP
– thao tác sử dụng trực quan, hoàn chỉnh thông qua Smart Pianist, một ứng dụng dành riêng cho thiết bị thông minh.
– Sử dụng Smart Pianist để tạo ngay các hợp âm đệm piano cho giai điệu yêu thích của bạn
-Tính năng Stream Lights, dòng ánh sáng giảm dần sẽ hiển thị phím đàn cần chơi tiếp theo.

-10%

Dòng Piano YDP

Piano Yamaha YDP 142

15.500.000 14.000.000
-31%

Dòng Piano YDP

Piano Yamaha YDP 201.

15.000.000 10.300.000
-40%

Dòng Piano YDP

Piano Yamaha YDP 223.

20.000.000 12.000.000
-27%

Dòng Piano YDP

YAMAHA YDP-S31

15.500.000 11.300.000
-29%

Dòng Piano YDP

Yamaha YDP-S51 WH

21.000.000 15.000.000
-21%

Dòng Piano YDP

Yamaha YDP 140

17.000.000 13.500.000

Dòng Piano YDP

Yamaha YDP 103 New 100%

16.500.000
16.500.000
-9%

Dòng Piano YDP

YAMAHA YDP 121

11.500.000 10.500.000
-22%

Dòng Piano YDP

Yamaha YDP 131C

13.500.000 10.500.000
-14%

Dòng Piano YDP

Yamaha YDP 141

17.500.000 15.000.000
-11%

Dòng Piano YDP

YAMAHA YDP 142C

15.000.000 13.300.000
-34%

Dòng Piano YDP

Yamaha YDP 143

23.500.000 15.500.000
-20%

Dòng Piano YDP

Yamaha YDP 151C

17.500.000 14.000.000
-18%

Dòng Piano YDP

Yamaha YDP 151R

18.000.000 14.800.000
-19%

Dòng Piano YDP

Yamaha YDP 160

18.500.000 15.000.000
-23%

Dòng Piano YDP

Yamaha YDP 160R

20.000.000 15.500.000
-12%

Dòng Piano YDP

Yamaha YDP 161

18.000.000 15.800.000
-23%

Dòng Piano YDP

Yamaha YDP 162

26.000.000 20.000.000
-23%

Dòng Piano YDP

Yamaha YDP 162

26.000.000 19.900.000
-11%

Dòng Piano YDP

YAMAHA YDP 163WE

20.000.000 17.900.000
-26%

Dòng Piano YDP

YAMAHA YDP_163R

25.000.000 18.500.000
-14%

Dòng Piano YDP

Yamaha YDP-123 C

14.000.000 12.000.000
-11%

Dòng Piano YDP

Yamaha YDP-123 R

14.000.000 12.500.000
-17%

Dòng Piano YDP

Yamaha YDP-131R

14.500.000 12.000.000

Dòng Piano YDP

YAMAHA YDP-144B New100%

20.500.000
-6%

Dòng Piano YDP

YAMAHA YDP-161B

16.500.000 15.500.000
-8%

Dòng Piano YDP

YAMAHA YDP-161C

16.000.000 14.800.000
-4%

Dòng Piano YDP

YAMAHA YDP-161R

16.000.000 15.300.000
-28%

Dòng Piano YDP

YAMAHA YDP-162C

25.000.000 17.900.000